Projektet Digi-JAG – utveckling av en kognitivt tillgänglig lärmiljö

Projektet ska utveckla en tillgänglig digital miljö för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I plattformen ska de kunna mötas, dela med sig och ta del av information. Det som krävs för att vara en digital samhällsmedborgare som är idag självklart för de flesta andra av oss.

Målet är att den digitala lärplattformen Digi-JAG ska kunna användas genom livet av personer med måttlig utvecklingsstörning inom olika skolformer och på fritiden.

Arvsfonden finansierar projektet och FUB, riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, är projektägare.

Att vara en digital medborgaren – film om Digi-Jag

I projektet Digi-JAG är syftet att ta fram en kognitivt tillgänglig lärmiljö. Det är deltagare vid kursen Anpassad IT för personer med intellektuell funktionsnedsättning vid Mora Folkhögskola som är erfarenhetsexperter.

Film med deltagarna i Digi-Jag, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

På gång i projektet

  • Film om Digijag

    En presentationsfilm om projektet och lärplattformen Digijag. Kerstin Gatu som är projektledare berättar och visar vilka funktioner som finns....

  • Se filmen om distanslektioner på kursen Anpassad IT

    När kursen Anpassad inte kunde ha sin träff på Mora Folkhögskolapå grund av Corona, ordnade vi distanslektioner istället. Deltagarna fick ett sc...

  • Filmer om digitala verktyg och program

    Nu finns två olika filmer hur olika digitala verktyg och program används i projektet Digi-Jag på kursen Anpassad IT vid Mora Folkhögskola. Att kun...

Klassrum med elever på Mora folkhögskola