Se filmen om distanslektioner på kursen Anpassad IT

När kursen Anpassad inte kunde ha sin träff på Mora Folkhögskolapå grund av Corona, ordnade vi distanslektioner istället.

Deltagarna fick ett schema och färgade röstkort i brevlådan, stödpersoner fick information och en bildbaserad manual om hur man loggar in i Zoom. Om det ändå inte skulle fungera för deltagarna att koppla upp sig kunde vår tekniker distansstyra deltagarnas datorer så att alla hade möjlighet att delta.

När man ändrar formen så totalt var det viktigt att innehållet var välkänt därför hade vi med det flesta av våra teman. Utvärderingarna visade att det var uppskattat att träffas igen.