Om projektet Digi-JAG

Projektet ska utveckla en tillgänglig digital miljö där personer med kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna mötas, dela med sig och ta del av information, vara en digital samhällsmedborgare som är idag självklart för de flesta andra.

Riksförbundet FUB driver projektet i samarbete med Mora Folkhögskola, Begripsam och Axesslab.

Mål

Målet är att den digitala lärplattformen Digi-JAG ska kunna användas genom livet av personer med måttlig utvecklingsstörning inom olika skolformer och på fritiden.

Målgrupp

Målgrupp är personer med måttlig utvecklingsstörning. I den gruppen är det många som inte kan läsa eller skriva, som har en konkret verklighetsuppfattning, en ökad social sårbarhet samt svårigheter med orsak-verkan samband. Faktorer som det behöver finnas stöd för i den nya lärmiljön.

Finansiering

Projektet som finansieras av Arvsfonden.

Bakgrund

Digi-JAG bygger på de erfarenheter som gjordes i projektet ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet”. Där utvecklades en distansutbildning för personer med måttlig utvecklingsstörning med stöd av medel från Arvsfonden.

Med hjälp av dessa lärdomar ska projektet Digi-JAG utveckla en nätbaserad pedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga lärandet. Utvecklingen av den nätpedagogiska modellen kommer bl.a. ske genom en tvåårig distansutbildning i ”Anpassad IT” på Mora folkhögskola.

Modellen kommer även testas och utvecklas vidare i fem andra verksamheter: Rättvik kommun, Värmdö kommun, Mora kommun, Värnamo folkhögskola och Malungs folkhögskola.

Utvecklingen av den digitala plattformen kommer ske i nära samarbete med Begripsam och Axesslab som har spetskompetens inom systemutveckling för personer med intellektuella, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Utvecklingen sker i nära samarbete med erfarenhetsexperter från målgruppen.

Begripsam kommer tillsammans med Axesslab förvalta lärplattformen efter projektslut.

Film om projektet Anpassad IT

I filmen beskrivs utbildningens teman och hur datorer används som verktyg för att kommunicera, dokumentera och skaffa information.

Film om projektet Anpassad IT, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

Anpassad IT, www.sikta.nu

Logotyp Arvsfonden
Logotyp Axesslab
Logotyp FUB