Projektet Digi-JAG – utveckling av en kognitivt tillgänglig lärmiljö

Projektet ska utveckla en tillgänglig digital miljö för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I plattformen ska de kunna mötas, dela med sig och ta del av information. Det som krävs för att vara en digital samhällsmedborgare som är idag självklart för de flesta andra av oss.

Målet är att den digitala lärplattformen Digi-JAG ska kunna användas genom livet av personer med måttlig utvecklingsstörning inom olika skolformer och på fritiden.

Arvsfonden finansierar projektet och FUB, riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, är projektägare.

Att vara en digital medborgaren – film om Digi-Jag

I projektet Digi-JAG är syftet att ta fram en kognitivt tillgänglig lärmiljö. Det är deltagare vid kursen Anpassad IT för personer med intellektuell funktionsnedsättning vid Mora Folkhögskola som är erfarenhetsexperter.

Film med deltagarna i Digi-Jag, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

På gång i projektet

Klassrum med lever på Mora folkhögskola