Projektet Digi-JAG – utveckling av en kognitivt tillgänglig lärmiljö

Projektet ska utveckla en tillgänglig digital miljö för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I plattformen ska de kunna mötas, dela med sig och ta del av information. Det som krävs för att vara en digital samhällsmedborgare som är idag självklart för de flesta andra av oss.

Målet är att den digitala lärplattformen Digi-JAG ska kunna användas genom livet av personer med måttlig utvecklingsstörning inom olika skolformer och på fritiden.

Arvsfonden finansierar projektet och FUB, riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, är projektägare.

Att vara en digital medborgaren – film om Digi-Jag

I projektet Digi-JAG är syftet att ta fram en kognitivt tillgänglig lärmiljö. Det är deltagare vid kursen Anpassad IT för personer med intellektuell funktionsnedsättning vid Mora Folkhögskola som är erfarenhetsexperter.

Film med deltagarna i Digi-Jag, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

På gång i projektet

  • Nya filmer från kursen Anpassad IT

    Nu finns två olika filmer hur olika digitala verktyg och program används i projektet Digi-Jag på kursen Anpassad IT vid Mora Folkhögskola. Att kun...

  • Att få vara delaktig och påverka beslut

    I projektet Digi-JAG får deltagarna vara delaktiga i lärmiljöns utformning. De är erfarenhetsexperter. I filmen ser du exempel på en metod för a...

  • Sveriges folkhögskolor skriver om Digi-JAG

    De digitala verktyg som deltagarna får ta del av är till exempel en chattfunktion med bilder, grafer och animeringar. Samtidigt får de lära sig om...

Klassrum med lever på Mora folkhögskola